Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Welkom op de pagina van groep 8A!

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar. 
En dit zijn wij:
 
 
Informatie groep 8: Schooljaar 2017-2018
 
Verwijzing voortgezet onderwijs
Gesprekken
De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is voornamelijk gebaseerd op de reguliere CITO toetsen en op de werkhouding en de motivatie van uw kind in de klas. Ter ondersteuning nemen we de uitslag van de eventuele NIO toets mee in het advies. In groep 7 vinden er 15-minuut gesprekken plaats waarop we een eerste indicatie geven van het advies. Dit helpt u en uw kind om een passende school te zoeken bij de open dagen. Op 5 en 7 februari 2018 geven we het definitieve advies. Dit advies is bindend en wordt door de school opgesteld. Mocht u tussendoor behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken. Op 20 november is er een gespreksavond ingepland voor ouders die daar gebruik van willen maken. Dit is geen verplichte gespreksavond.
 
Aanmelden
De aanmelding richting het voortgezet onderwijs verloopt via de groepsleerkracht. U kiest zelf de school uit en vult het aanmeldingsformulier in. Dit formulier wordt bij de groepsleerkracht ingeleverd. De groepsleerkracht stelt een dossier op met de bijzonderheden en kenmerken van uw kind. In dit dossier wordt ook het advies met onderbouwing vermeld. Dit dossier wordt met u besproken en samen met de aanmelding naar het de school van uw keuze gestuurd. U hoeft zelf niets op te sturen naar de middelbare school. De aanmeldingen dienen voor 1 maart door de basisschool verstuurd te zijn naar de middelbare scholen.
 
Eindtoets
Op 17, 18 en 19 april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze toets wordt afgenomen na de aanmelding bij de middelbare school. De Centrale Eindtoets geeft echter wel een advies over het niveau van uw kind. Mocht het advies van de Centrale Eindtoets hoger zijn dan het gegeven advies van de leerkracht, dan kan het advies in overleg aangepast worden. Wanneer het advies van de Centrale Eindtoets lager uitvalt, wordt het advies niet meer aangepast.
 
Afscheid groep 8
Kamp
Van 28 - 30 mei gaan we op kamp naar Austerlitz. We zijn op zoek naar ouders die heen en terug kunnen rijden. Op maandag vertrekken we om 09.00 van school. Op woensdag willen we graag rond 14.00 uur weer opgehaald worden. Wilt u zich opgeven wanneer u kunt rijden? Meer informatie over kamp volgt t.z.t.
 
Musical en afscheidsavond 
De musical en afscheidsavond is voor beide groepen 8 op 9 juli 2018.
 
Algemene informatie
Huiswerk
De kinderen hebben huiswerk gekregen. In hun agenda staat wat ze moeten maken. Op woensdag wordt het spellingwerk nagekeken en op vrijdag wordt het rekenwerk nagekeken. Wanneer kinderen hun huiswerk niet gemaakt hebben, maken ze het om 14.00 uur in de klas.
 
Toetsen
Naast het maakhuiswerk krijgen de kinderen regelmatig toetsen op voor de zaakvakken en voor Engels. Deze toetsen worden een week van tevoren opgegeven en de kinderen krijgen de leerstof mee naar huis. De kinderen schrijven de toets-datum in hun agenda. Naast het leren van de toetsen zullen de kinderen met regelmaat een extra opdracht krijgen die meetelt voor hun rapport. Dit zal ook in de agenda komen te staan.
 
Bijzondere opdrachten
De kinderen houden in de groep een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk. De boekbespreking vindt plaats na de herfstvakantie. De spreekbeurt vindt plaats na de kerstvakantie en het werkstuk wordt gemaakt na de voorjaarsvakantie. De kinderen krijgen daar t.z.t. informatie en inleverdata over.
 
Kanjertraining
De hele school werkt met de Kanjertraining. We worden allemaal kanjers, die goed weten hoe ze met lastige situaties om moeten gaan. In iedere groep staan dezelfde vijf Kanjerregels centraal:
1. We vertrouwen elkaar. 2. We helpen elkaar. 3. Niemand speelt de baas. 4. Niemand lacht uit. 5. Niemand blijft zielig.
 
Klasbord
Wilt u op de hoogte blijven van wat er gebeurd in de klas? Volg ons op ‘Klasbord’.

Heeft u nog iets te vragen, dan mag u uiteraard altijd langskomen. U kunt ons na schooltijd altijd even aanspreken om wat te vragen of om een afspraak te maken. Ook kunt u een email sturen.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Rosemarie & juf Liesbeth
r.wezelenburg@immanuelschool.nl
l.jansen@immanuelschool.nl