Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl

Welkom bij groep 4B!

Informatie groep 4B

Schooltijden
Wij gaan op maandag tot en met vrijdag naar school van 8:30 uur - 14:00.
's Ochtends om 8:25 gaat de bel. De kinderen gaan dan in de rij staan voor de glijbaan.
's Middags om 14:00 kunnen de kinderen hier ook weer worden opgehaald.

Dagindeling
Op maandag beginnen we in de kring met vertellen. De andere dagen starten we met stillezen in een gekozen boek uit de schoolbibliotheek. Vervolgens gaan we aan de slag met de dagplanning die iedere dag op het bord hangt.
In groep 4 hebben we de volgende vakken en methoden:
- Rekenen (Wereld in getallen)
- Taal en spelling (Taal Actief)
- Technisch lezen (Estafette)
- Begrijpend lezen (Nieuwsbegrip en Cito oefenmethode)
- Schrijven (Klinkers)
- Sociale vaardigheidstraining (Kanjertraining)
- Muziek, drama, handvaardigheid, tekenen (Moet je doen, Team Talento)
- Verkeer (Klaar over)
- Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur (Meander)
- Godsdienst (Kind op Maandag)

Gym
Op maandag en vrijdag hebben we gym in de gymzaal op school. De kinderen dragen een gymbroek, t-shirt en eventueel gymschoenen.

Bibliotheek
Op maandag gaan we naar de schoolbieb. De kinderen mogen drie leesboeken en n informatieboekje uitkiezen. En leesboek mag mee naar huis om thuis te oefenen.

Eten en drinken
Op maandag en vrijdag is het fruitdag, op deze dag moeten de kinderen fruit mee naar de school. Wilt u uw kind op de andere dagen ook gezonde dingen meegeven?

Klasbord
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in de klas gebeurd? Vraag dan de Klasbord code even!