Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl
 

Welkom bij groep 3
 

Schooltijden:
De school begint om 8.30 uur. We willen dan ook kunnen starten, daarom gaat de bel om 8.25 uur 
De kinderen gaan dan in de rij staan.
We zijn uit om 14.00 uur en komen in de rij met de kinderen naar buiten.
 
Benodigdheden:
In groep 3 heeft uw kind het volgende materiaal nodig:
Een plakstift
Een schaar
Kleurpotloden en evt. stiften
Een gum
Puntenslijper met een opvangbakje (voor dikke en dunne potloden)
Liniaal
  
Godsdienst:
We bidden aan het begin en aan het einde van de dag. Twee keer per week wordt er een verhaal uit Kind op Maandag verteld en we leren liedjes aan.
  
Kanjertraining:
Ook met het programma kanjertraining leren we kinderen sociale vaardigheden aan. Spelenderwijs leren de kinderen de 5 basisprincipes:
 • We vertouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig.
Lezen:
De nadruk ligt in groep 3 op het leren lezen en schrijven. We werken met de methode Lijn 3. Elk nieuw woord wordt “zingend” gelezen en steeds wordt een letter uitgebreid behandeld. De oefeningen in het werkboek gaan over deze letter, hij komt in de klankenkast en we leren de letter als schrijfletter.
In de methode wordt ook veel geoefend met wisselwoorden, zodat de kinderen ook andere woorden vlot leren herkennen.
Ander materiaal dat gebruikt wordt is bijv. het rijtjesboek, leesboekjes, het woorddoeboek, wandkaarten, klankenbord en de woordmaker. Naast het leren lezen bestaat Lijn 3 ook uit spelling, woordenschat en mondelinge communicatie.
 
                                  
Wandkaarten                                                                                      Klankenbord

 
Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau en er is ruimte voor extra instructie. Er zijn 3 verschillende niveaus: kinderen kunnen werken op één-, twee- of drie sterrenniveau.
Het leesniveau wordt bepaald aan de hand van toetsen.
Hierbij wordt ook naar de snelheid van het lezen van letters en woorden gekeken.
Na ieder thema wordt er een toets afgenomen. In de herfst, winter en de lente is de toets uitgebreider.
Er wordt ook gebruik gemaakt van de bibliotheek. In de loop van het jaar mogen de kinderen ook boeken mee naar huis nemen.
Het is ook heel belangrijk dat u uw kind veel blijft voorlezen. Dit voor de ontwikkeling van de woordenschat.
 
Schrijven:
Met de methode Klinkers leren we de kinderen de letters aan die we ook hebben leren lezen.
Er wordt aandacht besteed aan een goede pengreep en schrijfhouding.
De kinderen schrijven in groep 3 met een driekantig potlood dat ze van de juf krijgen.
 
Rekenen:
We werken met de methode: Wereld in getallen.
Aan het eind van groep 3 hebben de kinderen het volgende aangeboden gekregen:
 • De telrij t/m 100
 • Klokkijken, hele uren
 • Splitsen t/m 10
 • Optellen en aftrekken t/m 20
 • Geldrekenen (de munten en biljetten van 5 en 10 euro)
 • Meten, eerste verkenning van de begrippen 
Gym:
We gymmen in groep 3 twee keer per week.
Wilt u uw kind op de gymdagen makkelijke kleding aan geven?!
Voor de gym  hebben ze gymkleding (korte broek, T-shirt of gympak) nodig.
Wilt u ook denken aan de gymschoenen, deze moeten ze zelf aan en uit kunnen trekken en vast/los kunnen maken.