Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. directie@immanuelschool.nl
Groep 1a:

Informatie groep 1
Schooljaar 2017-2018
 
In dit boekje vindt u informatie over groep 1
Heeft u nog iets te vragen, dan mag u uiteraard altijd langskomen. U kunt ons  na schooltijd altijd even aanspreken om wat te vragen of om een afspraak te maken.
 
Met vriendelijke groet,
Juf Dieneke
 
Schooltijden
Maandag,dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur- 14.00 uur.
Op vrijdag zijn de kleuters vrij.
De deur gaat open om 8.20 uur en dan mogen de kinderen naar binnen komen.
Om 14.00 uur kunnen de kinderen uit de groep van juf Dieneke opgehaald worden bij de openslaande deuren aan de pleinkant. De kinderen uit de groep van juf Corry worden opgehaald bij de openslaande deuren aan het grote plein.
 
Het begin van de morgen
De kinderen hangen hun jas aan de kapstok. De tassen worden in de vakken boven de kapstok gezet. Fietssleutels worden in het mandje of in de la van het bureau gelegd. De kinderen gaan op hun stoel in de kring zitten en lezen nog even een boekje. De ouders zeggen hun kinderen gedag. We beginnen om 8.30 uur.
 
Dagopening
We beginnen de dag met een ‘goedemorgen’-liedje.  De absenten worden genoteerd.
We bidden en zingen samen. Voor het godsdienstonderwijs wordt de methode Kind op Maandag gebruikt. Op maandag, als inleiding op de Bijbelverhalen, is dit een verhaal van twee kinderen ,Mies en Max . De andere dagen van de week wordt er een bijbelverhaal verteld. Op maandag mogen de kinderen in de kring iets over het weekend vertellen en ook mogen ze dan iets laten zien. De dagen van de week en maanden worden geoefend aan de hand van de tijdwijzers. We bekijken wat voor weer het is die dag en of er bijzondere dingen op het programma staan. De dagritmekaarten worden bekeken, hierop zijn de activiteiten van die dag in de goede volgorde afgebeeld. Er worden nieuwe hulpjes gekozen.
 
De speel- werkactiviteiten
We werken aan de hand van de methode Kleuterplein. Hieruit wordt thematisch gewerkt. Aan het begin dan de week worden de werkjes (vaak naar aanleiding van de methode Kleuterplein) uitgelegd. Dit zijn meestal 2 verplichte speelwerkactiviteiten. De kinderen krijgen uitleg over de activiteiten van de komende week.  Een thema duurt ongeveer 3 of 4 weken.
De kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen gaan doen m.b.v. het digikeuze bord. Ieder kind heeft een eigen symboolkaartje en hangt dat zelf onder het plaatje met een activiteit naar keuze, mits er nog plaats is bij deze activiteit.
De leerkracht bepaalt welke hoeken/ activiteiten er op het planbord komen.
Aan het eind van de week hebben alle kinderen de verplichte activiteiten gedaan. Wanneer een kind klaar is met de verplichte activiteit, ruimt het alles netjes op en mag hij/zij een nieuwe activiteit kiezen op het digikeuzebord.
 
Door op deze manier te werken leren de kinderen zelf keuzes te maken, worden ze verantwoordelijk voor hun eigen werk en activiteiten en worden ze zelfstandig. Dit is  straks in groep 3 erg belangrijk.
Verder wordt er in de grote en kleine kring veel gewerkt vanuit de methode Kleuterplein. Via de weekbrief(juf Corry) via de mail (juf Dieneke) houden wij u op de hoogte van het thema waar we mee bezig zijn en welke activiteiten daarbij horen.
 
Plakboeken
Verschillende werkjes van de kinderen worden bewaard in een plakboek. Zodoende krijgt u een overzicht van de ontwikkeling van uw kind.
Deze mappen of plakboeken worden via school aangeschaft. Wij vragen hiervoor een bijdrage van € 3,-
 
Themamiddagen
Een paar keer per jaar worden er zgn. themamiddagen georganiseerd. Bijvoorbeeld met Kerst, Pasen, Herfst etc.
We kunnen de hulp van ouders hier goed bij gebruiken. Op het prikbord hangen lijsten met daarop de verschillende activiteiten. U kunt uw naam bij één of meerdere activiteiten zetten. We hopen dat zoveel mogelijk ouders ons bij de verschillende activiteiten willen en kunnen helpen.
Via de mail houden wij u van de verschillende activiteiten op de hoogte.
 
Methodes
We gebruiken de volgende methodes.
 • Kleuterplein (taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling)
 • Fonemisch bewustzijn (taal)     -    leerlingvolgsysteem (Parnassys)
       -    kanjertraining
 • Bewegingsonderwijs
 • Voor de leerlijnen gebruiken wij KIJK 

 • Toetsen
  We maken op school gebruik van toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem.  De kinderen uit groep 1 maken deze toetsen in mei. De uitslag van de toetsen wordt besproken op de 10 minutenavond (zie jaarrooster).
  Bij de methode KIJK worden de verschillende ontwikkelingsgebieden in de gaten gehouden en worden activiteiten aangeboden die passen bij de ontwikkeling van de kinderen. Bij een aantal peilmomenten per jaar wordt getoetst of de kinderen alle aangeboden stof beheersen. Dit wordt door de leerkracht ingevuld in een leerlingvolgsysteem.  In November en Maart wordt het kanjerleerlingvolgsysteem ingevuld. Hierbij gaat het om de sociaal-emotionele ontwikkeling.
   
  Gouden weken en zilveren weken
   
  Een goed begin is het halve werk!
  Een goede schooltijd begint met een positieve sfeer in de klas en betrokken ouders.
  In de eerste weken na de zomervakantie willen we daarom extra aandacht besteden aan groepsvorming en ouderbetrokkenheid.
  Dit zijn de Gouden weken.
  Na de kerstvakantie herhalen we deze activiteiten en deze noemen we de Zilveren weken.
   
  Eten drinken
  Een gezellig moment in de kring. Samen zingen we een ‘smakelijk eten-liedje’.
  Wilt u uw kind vooral gezonde dingen mee naar school geven?  Op maandag en vrijdag is het fruitdag. Op die dag nemen alle kinderen alleen fruit en iets te drinken mee naar school.  Dit geldt dan voor de hele school.  Wilt u ook niet te veel meegeven. Tussen de middag eten de kinderen een boterham en drinken ze ook iets. Wilt u ook dan niet te veel meegeven. Ook is het niet de bedoeling dat de kinderen voor de lunch snoep of koeken meenemen. Ze krijgen het echt niet allemaal op. Alvast Bedankt!
   
  Verjaardag van een kind
  Het kind krijgt een feestmuts en een verjaardagskaart. Met de kaart mag het kind, samen met twee andere kinderen de andere juf van groep 1 en groep 2.
   
  De kinderen trakteren alleen in hun eigen klas. Wij verzoeken u de traktatie gezond te houden.
   
  Hulpjes van de dag.
  Er zijn er elke dag twee kinderen die naast de juf mogen zitten. Zij zijn dan de hulpjes van de dag. Ze helpen de juf die dag en mogen bijvoorbeeld als eerste kiezen bij activiteiten.
   
  Bibliotheek
  Een keer in de week mogen de kinderen een boekje uitkiezen om mee naar huis te nemen. De week daarop mogen ze dit dan weer ruilen. De boeken worden meegegeven in een plastictasje. Wilt u  dit tasje de volgende keer weer meegeven en wilt u erop toezien dat er zorgvuldig met de boekjes wordt omgegaan? Het zou fijn zijn als u het boekje thuis een aantal keer voorleest. Veel voorlezen is belangrijk, het vergroot de woordenschat en stimuleert de taalontwikkeling.
   
  Prikbord
  Op het prikbord in de gang hangen mededelingen van de groep. Brieven die mee naar huis gaan, krijgen ook een plaatsje op het prikbord.
   
  Speelgoed meenemen
  Het is niet de bedoeling dat de kinderen speelgoed en andere dingen mee naar school nemen. Ze mogen er niet mee spelen en het ligt dan de hele dag in een mand. Als een kind jarig is mag er wel iets mee naar school worden genomen. Ook als we over een bepaald thema werken mogen daar spullen voor worden meegenomen.
   
  Computer
  Tijdens de speel- en werklessen mogen de kinderen ook op de computer aan het werk. Een keer per week gericht  (met hulp van ouders) op de computer gewerkt. Op de computer staan taal- en rekenactiviteiten. We maken veel gebruik van de programma’s van Kleuterplein.
  Ook hierbij kunnen wij de hulp van ouders goed gebruiken.
  We hebben ook een Digibord , dat gebruikt wordt voor o.a.: taal en rekenactiviteiten, het kijken en luisteren naar digitale prentenboeken  en het zingen en aanleren van liedjes
   
  Gymnastiek.
  Twee of drie keer in de week gaan de kinderen naar de gymzaal.
  Op dinsdag doen we dan een spelles, muziekles of iets degelijks. De kinderen gymmen dan alleen op hun blote voeten.
  Op woensdag krijgen d kinderen les van meester Arjan. Ze dragen dan een gymbroekje  en een t-shirt.
  Op donderdag herhalen wij de gymles van meester Arjan. Ook dan dragen ze gymkleren.
   
  Klassenouders
  Wij hebben in alle groepen 2 klassenouders.
  Deze helpen de leerkrachten bij allerlei activiteiten.
  Zij zijn de vraagbaak tussen leerkrachten en ouders.
  Dit is meer een organisatorische taak.
   
  Luizenpluizen
  Wij zoeken luizenpluis ouders 2 per groep.
  Het luizenpluizen is altijd in de week  na een schoolvakantie.