Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. info@immanuelschool.nl


Welkom op de pagina van groep 8B! Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor dit schooljaar. 

 
 
 
Informatie groep 8: Schooljaar 2016-2017
 
Verwijzing voortgezet onderwijs
Gesprekken
De verwijzing naar het voortgezet onderwijs is voornamelijk gebaseerd op de reguliere CITO toetsen en op de werkhouding en de motivatie van uw kind in de klas. Ter ondersteuning nemen we de uitslag van de Entreetoets en een eventuele NIO toets mee in het advies. Op 5 en 7 september vinden er 15-minuut gesprekken plaats waarop we een eerste indicatie geven van het advies. Dit helpt u en uw kind om een passende school te zoeken bij de open dagen. Op 6 en 8 februari geven we het definitieve advies. Dit advies is bindend en wordt door de school opgesteld. Mocht u tussendoor behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, dan kunt u een afspraak maken. Op 21 november is er een gespreksavond ingepland voor ouders die daar gebruik van willen maken. Dit is geen verplichte gespreksavond.
 
Aanmelden
De aanmelding richting het voortgezet onderwijs verloopt via de groepsleerkracht. U kiest zelf de school uit en vult het aanmeldingsformulier in. Dit formulier wordt bij de groepsleerkracht ingeleverd. De groepsleerkracht stelt een dossier op met de bijzonderheden en kenmerken van uw kind. In dit dossier wordt ook het advies met onderbouwing vermeld. Dit dossier wordt met u besproken en samen met de aanmelding naar het de school van uw keuze gestuurd. We hebben uw toestemming nodig voor het starten van dit dossier. Bij deze brief vindt u een formulier waarmee u toestemming geeft. Wilt u deze weer bij de groepsleerkracht inleveren? U hoeft zelf niets op te sturen naar de middelbare school. De aanmeldingen dienen voor 15 maart door de basisschool verstuurd te zijn naar de middelbare scholen.
 
Eindtoets
Op 18, 19 en 20 april wordt de Centrale Eindtoets afgenomen. Deze toets wordt afgenomen na de aanmelding bij de middelbare school. De Centrale Eindtoets geeft echter wel een advies over het niveau van uw kind. Mocht het advies van de Centrale Eindtoets hoger zijn dan het gegeven advies van de leerkracht, dan kan het advies in overleg aangepast worden. Wanneer het advies van de Centrale Eindtoets lager uitvalt, wordt het advies niet meer aangepast.
 
Afscheid groep 8
Kamp
Van 29 - 31 mei gaan we op kamp naar Austerlitz. We zijn op zoek naar ouders die heen en terug kunnen rijden. Op maandag vertrekken we om 08.30 van school. Op woensdag willen we graag rond 14.00 uur weer opgehaald worden. Wilt u zich opgeven wanneer u kunt rijden? Meer informatie over kamp volgt t.z.t.
 
Musical en afscheidsavond
Op moment van schrijven hebben we nog geen indeling van de afscheidsavonden gemaakt. Meer informatie hierover volgt.
 
Afscheidsfeest
Het afscheidsfeest wordt door de ouders van de groepen 8 georganiseerd. School stelt daarvoor financiŽn beschikbaar. Ouders die dit feest willen organiseren kunnen zich voor meer informatie aanmelden bij Juf Rosemarie.
 
Algemene informatie
Huiswerk
De kinderen hebben huiswerk gekregen. In hun agenda staat wat ze moeten maken. Op dinsdag wordt het spellingwerk nagekeken en op donderdag wordt het rekenwerk nagekeken. De kinderen houden bij hoe het huiswerk gemaakt is. Een overzicht hiervan zit in hun map. Zo kunt u meekijken met het huiswerk en eventueel ondersteunen. Wanneer kinderen hun huiswerk niet gemaakt hebben, maken ze het om 14.00 uur in de klas.
 
Toetsen
Naast het maakhuiswerk krijgen de kinderen regelmatig toetsen op voor de zaakvakken en voor Engels. Deze toetsen worden een week van te voren opgegeven en de kinderen krijgen de leerstof mee naar huis. De kinderen schrijven de toetsdatum in hun agenda. Naast het leren van de toetsen zullen de kinderen met regelmaat een extra opdracht krijgen die meetelt voor hun rapport. Dit zal ook in de agenda komen te staan.
 
Bijzondere opdrachten
De kinderen houden in de groep een boekbespreking, een spreekbeurt en ze maken een werkstuk. De boekbespreking vindt plaats na de herfstvakantie. De spreekbeurt vindt plaats na de kerstvakantie en het werkstuk wordt gemaakt na de voorjaarsvakantie. De kinderen krijgen daar t.z.t. informatie en inleverdata over.