Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. info@immanuelschool.nl

Welkom bij groep 4a

Dit zijn wij; een leuke, gezellige en vrolijke groep 4!
                     
 

Dit zijn de jongens van onze groep:                            Dit zijn de meiden van onze groep:


Algemene Informatie groep 4a  2016-2017
 
Kanjertraining:
De Kanjertraining kent vijf basisprincipes: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar / we zijn te vertrouwen, niemand speelt de baas, niemand lacht een ander uit, niemand doet zielig. Spelenderwijs worden deze principes aangeleerd.

Godsdienst:
Elke morgen beginnen we met een gebed. Dit doen we ook als we ’s middags naar huis gaan. In de methode ‘Kind op maandag’ staan de Bijbelverhalen die we vertellen of voorlezen. We zingen ook Bijbelse liedjes.

Rekenen:
Onze methode is Wereld in Getallen.
Dit jaar gaan we werken aan het automatiseren tot 20, oriënteren we ons op de getallen tot en met 100, maken we sommen tot en met 100, werken we aan klokkijken, rekenen met geld en meten en meetkunde.
We beginnen ook met het aanleren van de tafels. Te zijner tijd doen we een beroep op u om dit ook thuis te oefenen.
 
Technisch lezen:
De methode ‘Estafette’ wordt bij het lezen gebruikt. De kinderen werken met een leesboek en een werkboek waarin de kinderen opdrachten maken en vragen beantwoorden over het verhaal. Naast het lezen van de tekst, lezen de kinderen ook woordrijtjes om het lezen op tempo te oefenen.
 
Er wordt in drie niveaus gewerkt. De kinderen worden op grond van hun AVI niveau samen met de DMT score in een niveau ingedeeld. Een leesles duurt ongeveer 45 minuten. Dit doen we 3 keer per week.
 
Schoolbibliotheek:
De kinderen  mogen 1 keer per week uit de schoolbibliotheek drie boeken kiezen. Twee boeken blijven in hun la, de andere mag mee naar huis. Het is belangrijk dat u elke dag even leest met uw kind. Na een week kan het boek weer mee terug naar school.
 
Begrijpend lezen:
We starten na de kerstvakantie met de methode Nieuwsbegrip. De kinderen van aanpak 3 (vlotte lezers) kunnen eventueel eerder hiermee beginnen.
 
Taal / spelling / woordenschat:
We hebben de nieuwste methode van Taal Actief. Met deze methode werken we aan woordenschat, spelling en taal.
 
Extra hulp:
U kunt uw kind goed op weg helpen in groep 4 door elke dag even te lezen. Kinderen leren goed lezen door veel te lezen.
Mochten er dingen zijn waarvan wij denken dat het zinvol is om thuis te oefenen met uw kind dan hoort u dat van ons.
 
 
Schrijven:
Dit jaar leren de kinderen de hoofdletters schrijven. Er wordt t/m de kerstvakantie met een potlood geschreven. Daarna krijgen de kinderen een vulpen van school. We letten tijdens de schrijflessen op de schrijfhouding (hoe zit je goed aan tafel?) en de juiste pengreep. Ook krijgt de netheid in de schriften veel aandacht.
 
Computeren:
Twee keer per week hebben wij computertijd. De kinderen werken aan rekenen, spelling en woordenschat.
 
Gym:
De gymzaal voor groep 4 is in het gebouw zelf aanwezig. De eerste periode gymmen we op maandag en op vrijdag en de tweede en derde periode op maandag en woensdag.
 
We veranderen met de gymdagen zodat iedere klas even veel les krijgt van onze gymleerkracht Arjan.
 
Overige vakken:
Regelmatig wordt er aandacht besteed aan verkeer, wereldoriëntatie, tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.
 
Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. Daarbij wordt u twee keer per jaar uitgenodigd voor een 10-minutengesprek.

Op Klasbord kunt u de laatste nieuwtjes lezen uit onze groep.
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan bent u, na schooltijd, van harte welkom.
Ook kunt u altijd een mail sturen naar: l.jansen@immanuelschool.nl of a.tepas@immanuelschool.nl
 
Met vriendelijke groet,
 
Juf Liesbeth en juf Ada