Immanuelschool
Boomgaard 2
2771 PC Boskoop
T. 0172 - 214143
E. info@immanuelschool.nl

Welkom bij groep 3/4

Algemene informatie over groep 3

 
Schooltijden:
De school begint om 8.30 uur. We willen dan ook kunnen starten, daarom gaat de bel om 8.25 uur 
De kinderen gaan dan in de rij staan.
We zijn uit om 14.00 uur en komen in de rij met de kinderen naar buiten.
 
Benodigdheden:
In groep 3 heeft uw kind het volgende materiaal nodig:
Een plakstift
Een schaar
Kleurpotloden en evt. stiften
Een gum
Puntenslijper met een opvangbakje (voor dikke en dunne potloden)
Liniaal
  
Godsdienst:
We bidden aan het begin en aan het einde van de dag. Twee keer per week wordt er een verhaal uit Kind op Maandag verteld en we leren liedjes aan.
  
Kanjertraining:
Ook met het programma kanjertraining leren we kinderen sociale vaardigheden aan. Spelenderwijs leren de kinderen de 5 basisprincipes:
 • We vertouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • Niemand doet zielig.
Lezen:
De nadruk ligt in groep 3 op het leren lezen en schrijven. We werken met de methode Lijn 3. Elk nieuw woord wordt “zingend” gelezen en steeds wordt een letter uitgebreid behandeld. De oefeningen in het werkboek gaan over deze letter, hij komt in de klankenkast en we leren de letter als schrijfletter.
In de methode wordt ook veel geoefend met wisselwoorden, zodat de kinderen ook andere woorden vlot leren herkennen.
Ander materiaal dat gebruikt wordt is bijv. het rijtjesboek, leesboekjes, het woorddoeboek, wandkaarten, klankenbord en de woordmaker. Naast het leren lezen bestaat Lijn 3 ook uit spelling, woordenschat en mondelinge communicatie.
 
                                  
Wandkaarten                                                                                      Klankenbord

 
Iedereen werkt op zijn/haar eigen niveau en er is ruimte voor extra instructie. Er zijn 3 verschillende niveaus: kinderen kunnen werken op één-, twee- of drie sterrenniveau.
Het leesniveau wordt bepaald aan de hand van toetsen.
Hierbij wordt ook naar de snelheid van het lezen van letters en woorden gekeken.
Na ieder thema wordt er een toets afgenomen. In de herfst, winter en de lente is de toets uitgebreider.
Er wordt ook gebruik gemaakt van de bibliotheek. In de loop van het jaar mogen de kinderen ook boeken mee naar huis nemen.
Het is ook heel belangrijk dat u uw kind veel blijft voorlezen. Dit voor de ontwikkeling van de woordenschat.
 
Schrijven:
Met de methode Klinkers leren we de kinderen de letters aan die we ook hebben leren lezen.
Er wordt aandacht besteed aan een goede pengreep en schrijfhouding.
De kinderen schrijven in groep 3 met een driekantig potlood dat ze van de juf krijgen.
 
Rekenen:
We werken met de methode: Wereld in getallen.
Aan het eind van groep 3 hebben de kinderen het volgende aangeboden gekregen:
 • De telrij t/m 100
 • Klokkijken, hele uren
 • Splitsen t/m 10
 • Optellen en aftrekken t/m 20
 • Geldrekenen (de munten en biljetten van 5 en 10 euro)
 • Meten, eerste verkenning van de begrippen 
Gym:
We gymmen in groep 3 twee keer per week.
Wilt u uw kind op de gymdagen makkelijke kleding aan geven?!
Voor de gym  hebben ze gymkleding (korte broek, T-shirt of gympak) nodig.
Wilt u ook denken aan de gymschoenen, deze moeten ze zelf aan en uit kunnen trekken en vast/los kunnen maken.
 

Algemene informatie over groep 4

 
Kanjertraining:
De Kanjertraining kent vijf basisprincipes: we helpen elkaar, we vertrouwen elkaar / we zijn te vertrouwen, niemand speelt de baas, niemand lacht een ander uit, niemand doet zielig. Spelenderwijs worden deze principes aangeleerd.

Godsdienst:
Elke morgen beginnen we met een gebed. Dit doen we ook als we ’s middags naar huis gaan. In de methode ‘Kind op maandag’ staan de Bijbelverhalen die we vertellen of voorlezen. We zingen ook Bijbelse liedjes.

Rekenen:
Onze methode is Wereld in Getallen.
Dit jaar gaan we werken aan het automatiseren tot 20, oriënteren we ons op de getallen tot en met 100, maken we sommen tot en met 100, werken we aan klokkijken, rekenen met geld en meten en meetkunde.
We beginnen ook met het aanleren van de tafels. Te zijner tijd doen we een beroep op u om dit ook thuis te oefenen.
 
Technisch lezen:
De methode ‘Estafette’ wordt bij het lezen gebruikt. De kinderen werken met een leesboek en een werkboek waarin de kinderen opdrachten maken en vragen beantwoorden over het verhaal. Naast het lezen van de tekst, lezen de kinderen ook woordrijtjes om het lezen op tempo te oefenen.
 
Er wordt in drie niveaus gewerkt. De kinderen worden op grond van hun AVI niveau samen met de DMT score in een niveau ingedeeld. Een leesles duurt ongeveer 45 minuten. Dit doen we 3 keer per week.
 
Schoolbibliotheek:
De kinderen  mogen 1 keer per week uit de schoolbibliotheek drie boeken kiezen. Twee boeken blijven in hun la, de andere mag mee naar huis. Het is belangrijk dat u elke dag even leest met uw kind. Na een week kan het boek weer mee terug naar school.
 
Begrijpend lezen:
We starten na de kerstvakantie met de methode Nieuwsbegrip. De kinderen van aanpak 3 (vlotte lezers) kunnen eventueel eerder hiermee beginnen.
 
Taal / spelling / woordenschat:
We hebben de nieuwste methode van Taal Actief. Met deze methode werken we aan woordenschat, spelling en taal.
 
Extra hulp:
U kunt uw kind goed op weg helpen in groep 4 door elke dag even te lezen. Kinderen leren goed lezen door veel te lezen.
Mochten er dingen zijn waarvan wij denken dat het zinvol is om thuis te oefenen met uw kind dan hoort u dat van ons.
 
Schrijven:
Dit jaar leren de kinderen de hoofdletters schrijven. Er wordt t/m de kerstvakantie met een potlood geschreven. Daarna krijgen de kinderen een vulpen van school. We letten tijdens de schrijflessen op de schrijfhouding (hoe zit je goed aan tafel?) en de juiste pengreep. Ook krijgt de netheid in de schriften veel aandacht.
 
Computeren:
De kinderen werken aan rekenen, spelling en de basisvaardigheden op de computer door middel van het programma BasisBits.
 
Gym:
De gymzaal voor groep 4 is in het gebouw zelf aanwezig. De eerste periode gymmen we op maandag en op vrijdag.
In week 48 vanaf maandag 28-11-2015 gaat groep 4 op maandag en op woensdag gymmen. 
We veranderen met de gymdagen zodat iedere klas even veel les krijgt van onze gymleerkracht Arjan. Wilt u op deze dagen uw kind gymspullen (shirt, broekje, gymschoenen) meegeven.
 
Overige vakken:
 • Regelmatig wordt er aandacht besteed aan verkeer, wereldoriëntatie , tekenen, handvaardigheid, muziek en drama.
 • Drie keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee. In november en in maart wordt u daarbij ook uitgenodigd  voor de 10-minutengesprekken. 
 • Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan bent u, na schooltijd, natuurlijk van harte welkom in de klas. Ook kunt een mail sturen naar m.middelkoop@immanuelschool.nl , a.grootendorst@immanuelschool.nl, s.slob@immanuelschool.nl
Juf Sandra
Juf Aranka
Juf Mary